Tuesday, April 23, 2019

Tag: S-400

แผนที่ที่กำหนดขึ้นเองและการดำรงอยู่ของ ‘รัฐอุกกาบาต’

'รัฐอุกกาบาต' เป็นปรากฏการณ์ของรัฐที่กำหนด 'แผนที่' ตามกายภาพของตนเอง โดยมองตนเองเป็นศูนย์กลางของดุลยภาพอำนาจภายในประเทศ และไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของยุคมหาอำนาจหลายขั้ว 

สนามรบใหม่ S-400 ลำบากหน่อยนะ…สหรัฐอเมริกา

ไปกันใหญ่แล้ววอชิงตัน...คองเกรสออกกฎหมาย CAATSA เกี่ยวกับการโต้ตอบศัตรูของสหรัฐอเมริกาผ่านการลงโทษ โดยเป็นกฎหมายที่ใช้เล่นงานผู้บริหารที่ตัดสินใจซื้อขายอาวุธที่สหรัฐเห็นว่าสร้างความไม่มั่นคงต่อผลประโยชน์ของประเทศ

MOST POPULAR

Hot News