Friday, June 21, 2019

Tag: sharing economy

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ลมใต้ปีกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในมุมมองใหม่

มีแบรนด์อะไรบ้างในจีนที่เกิดขึ้นจากรูปแบบ เศรษฐกิจแบ่งปัน และระบบเศรษฐกิจนี้จะขับเคลื่อนให้จีนเติบโตขึ้นได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

วิเคราะห์ ความสำเร็จของ YOUTUBE และก้าวต่อไปคือการแข่งขันกับ TV

ไม่ใช่แค่มองเกมขาด แต่ความเฉียบของ google นั้น คือการพยากรณ์อย่างแม่นยำว่า YOUTUBE มีศักยภาพเหลือล้น ที่จะก้าวเป็นหนึ่งในโลกมีเดีย และเป็นต้นแบบ Sharing Economy ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

MOST POPULAR

Hot News