Tuesday, March 26, 2019

Tag: Shopping

Alipay กับยอดทำธุรกรรมข้ามแดนที่พุ่งปรี๊ด เมื่อคนจีนเปย์เก่ง โอกาสก็เป็นของเรา!

เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ชาวจีนหลายล้านคนจะไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งปีนี้มียอดใช้จ่ายในต่างประเทศผ่าน Alipay เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

MOST POPULAR

Hot News