Tuesday, March 26, 2019

Tag: skill

ส่อง ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี

ฟังมุมมองจากคณาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มาพูดถึง ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

การสร้าง ‘นิสัยที่ดี’ คือต้นธารของการศึกษาที่ไม่แพง

นิสัย คือ กลไกขับเคลื่อนชีวิตคนทั้งชีวิต ซื่งแยกเป็น นิสัยที่ดี กับ นิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ กับนิสัยที่ทำให้ชีวิตล้มเหลว

AI Robot กับหน้าที่ช่วยสอนภาษา เด็กญี่ปุ่นโตมาจะต้องเก่งอังกฤษ!

รัฐบาลญี่ปุ่นปรับแผนการศึกษา หันมาให้ความสำคัญกับ 'ทักษะภาษาอังกฤษ' มากขึ้น และทุ่มงบหลายล้านเยนจัด AI Robot มาร่วมด้วยช่วยสอนเด็กประถม มัธยม

ทักษะชีวิต (Life Skill) คือพื้นฐานของการปฏิรูปคน

การจะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์และมีความสุข คนทุกคนทุกวัยควรมีคุณลักษณะหรือความสามารถที่จะเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธภาพซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น 10 อย่างดังต่อไปนี้

MOST POPULAR

Hot News