Wednesday, November 21, 2018

Tag: Smart Farming

ติดอาวุธ นวัตกรรมการเกษตรไทย ให้ไปสู่ Smart Farming ครบวงจร

ระบบ Smart Farming จะนำมาปรับใช้กับบริบทการพัฒนานวัตกรรมภาคเกษตรของไทยได้อย่างไร

MOST POPULAR

Hot News