Monday, July 22, 2019

Tag: SME

Made in China 2025 (MIC 2025) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี 2019 ความเชื่อมโยงในรูปของโอกาสทางการค้าที่มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 (MIC 2025) ของจีน เอื้อต่อเหล่าผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจ ไทย อย่างไรบ้าง ต้องไปดูกัน

e-san e-commerce : โครงการน้องใหม่ พา SME อีสาน – ตะวันออก บุกตลาดออนไลน์โกยเงินล้าน

ข่าวดีสำหรับ SME ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เพราะมีโครงการเปิดใหม่ 'e-san e-commerce' ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME โดยเฉพาะ

“อาลีบาบา” พญามังกรผู้มาจัดทัพและขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 พาสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Alibaba Business School’s Global ECommerce Talent Program Train the Trainer ระหว่างวันทีี่ 10-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรรุ่นแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย

MOST POPULAR

Hot News