Wednesday, June 3, 2020

Tag: STEAM

STEAM4INNOVATOR : 4 ขั้นตอนสร้าง ‘นวัตกร’ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

เพราะกระบวนการสร้าง "นวัตกรรม" เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคนี้ต้องเรียนรู้ นำมาสู่ "STEAM4INNOVATOR" เวิร์กช็อปสร้างสรรค์นวัตกรรรม 4 ขั้นตอน

จาก ‘STEM สู่ STEAM’ เจาะแผนปั้นมัธยมศึกษาต้นแบบ ความหวังใหม่สร้างเยาวชนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมไทย

อัปเดตแนวคิดและต้นแบบการสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนไทย จาก ‘STEM สู่ STEAM’

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES