Tuesday, March 26, 2019

Tag: TDRI

3 มาตรการ 1 เครื่องมือ พิชิตภารกิจเปลี่ยนผ่าน ‘เกษตรกรรมไทย’ สู่ ‘เกษตรยั่งยืน’

เส้นทางในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไทยเพื่อไปสู่ ‘เกษตรยั่งยืน’ มี 3 วิธีตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรกรรมไทยอย่างได้ผล ให้คำแนะนำโดย TDRI

‘มิติใหม่การศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21’ เส้นชัยหลังเลือกตั้ง ที่ฝากความหวังไว้กับ 7 พรรคการเมือง ว่าที่รัฐบาลใหม่

ถอดมุมคิด 7 พรรคการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทย มิติใหม่ของการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 อย่างที่คาดหวังหรือไม่ รับรู้กันผ่านเวทีเสวนานี้

ประเทศไทยจะไปทิศใดเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ AI เต็มตัว

บนเวทีสัมมนา "ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี" ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ฉายภาพให้เห็นว่าวันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกขณะ ด้วยหลักการทำงานพื้นฐาน 4 ข้อ คือ ระบบเซ็นเซอร์ (Sensors), ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI/Deep Learning) และการประมวลผลและเก็บข้อมูล (Cloud Computing) เพียงเท่านี้ AI ก็สามารถพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนมีความสามารถทัดเทียมหรือล้ำหน้ามนุษย์ไปแล้ว

รับมืออนาคต ยุคเทคโนโลยีปั่นป่วน ด้วยเศรษฐกิจ 3C

เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมาก 3 สาขา ได้แก่ อะตอม (Atom), ชีวภาพ (Bio) และ ดิจิทัล (Computing) เรียกย่อๆ ว่า ABC โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่านการใช้ Sensors, Big Data, AI/Deep Learning, Cloud Computing และเลียนแบบสมอง ตา หู ปาก และมือของคน

MOST POPULAR

Hot News