Tuesday, July 16, 2019

Tag: Underground: The Julian Assange Story

รู้จัก ‘Julian Assange’ ผ่านหนัง และ Wikileaks จะไปต่อได้ไหม?

Julian Assange เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีแม่เป็นนักปฏิวัติ เธอเคลื่อนไหวทางการเมืองและเข้าร่วมการประท้วงหลายประเด็นกับภาคประชาชน Julian Assange ซึมซับวิถีขบถและอุดมการณ์เสรีชนจากแม่ของเขามาอย่างเต็มเปี่ยม และนี่คือ 3 ภาพยนตร์และสารคดีที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาที่ผู้เขียนอยากแนะนำเพราะน่าสนใจมาก

MOST POPULAR

Hot News