Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Thursday, April 2, 2020

Tag: Upskill

ระหว่าง “ความมุ่งมั่น” กับ “สมรรถนะ” “Will เด่น” หรือ “Skill ดี” ที่ถูกใจ Boss

Will/Skill Framework หรือบางทีก็เรียกกันว่า Skill/Will Matrix เป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแวดวงของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

เปิดตัว ‘ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี’ ต่อยอดสู่แหล่งบ่มเพาะบุคลากร ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทำความรู็จักแหล่งบ่มเพาะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของการ Reskill & Upskill ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี

สรุปแผนเติมทักษะ AI ของ Microsoft ในปีชวด ปีที่คนไทยจะไม่ชวดการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

ปี 2563 Microsoft Thailand จะร่วมผลักดันเรื่อง AI และวางรากฐานการพัฒนาดิจิทัลร่วมกับหลายหน่วยงานในประเทศไทย และทำอย่างรอบด้าน ซึ่งทีมสาลิกาสรุปมาให้แล้วในบทความนี้

Demand Driven หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงแรงงานยอมรับ ว่าปั้นคนได้ตรงกับงาน

ภารกิจสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี กำลังเร่งดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือการร่วมขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนคุณภาพรองรับการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นแรงดึงดูดให้กับนักลงทุนทั้งไทยและทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม

‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ เครือข่ายสร้าง ‘การศึกษายุคใหม่’

ความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษาแบบ EEC Model type A ในวันนี้ ไปไกลและเชื่อมโยงจนเกิด 'ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ' เพื่อร่วมผลักดันให้การศึกษาไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และก้าวทันโลกยุคใหม่

โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยน! อย่าวนเวียนสนใจอยู่แค่ ‘การจัดอันดับสถานศึกษา’

“ระบบการศึกษา” ต้องปรับตัวหนีจากการถูกรื้อสร้างทำลายล้าง จากเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา และสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านกายภาพอย่างมีนัยสำคัญ! และหากจะดู “ความก้าวหน้าทางการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของแต่ละสถาบัน การจัดอันดับสถานศึกษา ไม่สามารถฟันธงได้ว่า สถานศึกษาแห่งนั้นมีความก้าวหน้าจริงๆ

‘หลักสูตร Reskill & Upskill’ ความจำเป็นระดับชาติ ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรคุณภาพภาคอุตสาหกรรม แบบตรงเป้า

หลักสูตร Reskill & Upskill ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมและคนทำงานให้ได้ ต้องเป็นอย่างไร อยากรู้ ต้องลองอ่านบทความนี้

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES